Okul Derslerine Destek Eğitim

  • Dijital Proje Çizimi

   Eğitim Programının Amacı: Kursiyerlere mesleki yeterlilik ve uzmanlık alanı kazandıracak Photoshop, Illustrator, AutoCad gibi dijital ortamda proje çizimi tekniklerinin temel ve uygulama eğitimlerini vermek, fotoğraf düzenlemeyi, bilgisayar ortamında resim ve desen çizmeyi öğretmek, kişisel becerilerini geliştirmektir.

Kimler Katılmalı?
• Photoshop öğrenmek isteyenler,
• Illustrator öğrenmek isteyenler,
• AutoCad öğrenmek isteyenler,
• Bilgisayar ortamında proje çizmek isteyenler,
• Mesleki yeterlilik kazanmak isteyenler,
• Grafik tasarımcılar,
• Proje tasarımı yapanlar vb.
  • Temel Sanat Eğitimi

Eğitim Programının Amacı: Kursiyerlere doğru çizim tekniklerini öğreterek yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak, desen, renk ve imge bilgisini aşılamak, kompozisyon kriterlerini öğreterek kursiyerlerin doğru resim çizmelerini ve yetenek sınavlarında başarılı olmalarını sağlamaktır.

Kimler Katılmalı?
• Resim sanatının temel tekniklerini öğrenmek isteyenler,
• Resim yeteneğini keşfetmek ve geliştirmek isteyenler,
• Yetenek sınavlarına katılacak olanlar,
• Kişisel sergi açmak isteyenler,
• Kişisel gelişimine önem verenler,
• Resmin farklı tekniklerini kavramak isteyenler vb.
  • Tasarı Geometri Eğitimi

Eğitim Programının Amacı: Kursiyerlere tasarı geometrinin önemini anlatarak izdüşüm tanımı ve çeşitlerini, konik ve paralel izdüşümleri, dik ve eğik izdüşüm tekniklerini öğretmek, deneysel ve uygulamalı çizimlerle yeteneklerini artırmak ve profesyonellik kazandırmaktır.

Kimler Katılmalı?
• Tasarım ve çizim yapmak isteyenler,
• Yetenek sınavlarına girecek olanlar,
• Üniversitede tasarım eğitimi almak isteyenler,
• Kişisel gelişimine önem verenler,
• Güzel Sanatlar Fakültelerine hazırlananlar vb.
  • Teknik Resim Eğitimi

Eğitim Programının Amacı: Kursa katılan öğrencilerin geometrik nesneleri tanıyıp, ölçü birimlerini kavrayarak elle teknik çizim yapmanın inceliklerini öğrenmelerini sağlamak, izdüşüm, kesit alma, perspektif gibi teknik çizimin detaylarını uygulamalı olarak öğretmek, yetenek sınavları için gerekli olan bilgileri kazandırmak ve mesleki anlamda ilerlemelerini sağlamaktır.

Kimler Katılmalı?
• Teknik Resim bölümlerine hazırlanan öğrenciler,
• Güzel Sanatlar Bölümüne hazırlananlar,
• Teknik okul çıkışlı olmayan Autocad ve 3D Max gibi teknik program adayları,
• Teknik resme ilgi duyan herkes vb.
  • Perspektif Eğitimi

Eğitim Programının Amacı: Güzel Sanatlar ve Mimarlık bölümlerine hazırlanan öğrencilere yetenek sınavlarında gerekli olacak teknik ve uygulama bilgilerini kazandırmak, perspektifin nasıl hazırlandığını öğretmek, 3 boyutlu iç ve dış çizimlerde başarılı olunmasını sağlamak, resim tekniklerini geliştirmektir.

Kimler Katılmalı?
• Mimarlık bölümlerine hazırlananlar,
• Güzel Sanatlar bölümüne hazırlananlar,
• Endüstri tasarımı bölümüne hazırlananlar,
• Resim tekniğini geliştirmek isteyenler,
• Kişisel gelişimine önem verenler vb.
  • Tipografi Eğitimi

Eğitim Programının Amacı: Temel ve pratik tipografi bilgilerini kazandırmak, kursiyerlerin yazı fontlarına ve kullanım alanlarına hakim olmalarını sağlamak, kurumsal kimlik, afiş ve katalog tasarlamayı öğretmek, üniversitelerin yetenek sınavlarında gerekli olan bilgiyi kazandırmaktır.

Kimler Katılmalı?
• Grafikerlik ve matbaa bölümlerinde eğitim almak isteyenler,
• Grafikerler,
• Güzel sanatlar bölümlerine hazırlananlar,
• Farklı sanat tekniklerinde kendini geliştirmek isteyenler,
• Firmaların reklam departmanları,
• Kişisel gelişimine önem verenler vb.
  • İllüstrasyon Eğitimi

Eğitim Programının Amacı: Kursiyerlere illüstrasyon hakkında temel bilgileri kazandırmak, oran ve orantı kavramlarına dikkat ederek Adobe Illustrator programı yardımı ile imgesel çizim yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırmak, grafik tasarımcılar yetiştirmektir.

Kimler Katılmalı?
• İllüstrasyon tekniğini merak edenler,
• Grafik tasarımcı olmak isteyenler,
• Reklam ajanslarında ve yayın kuruluşlarında çalışmak isteyenler,
• Üniversiteye hazırlananlar,
• Yetenek sınavlarına hazırlananlar,
• Tasarım öğrencileri,
• Kişisel gelişimine önem verenler vb.
  • Boyama Tek. Eğitimi

Eğitim Programının Amacı: Kursiyerlere resim sanatında kullanılan boya çeşitlerini tanıtmak, boyaların kullanım yerlerini ve tekniklerini öğreterek resim bilgilerini ve yeteneklerini desteklemek, uygulama yaptırarak kişisel yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak, yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencilere gerekli bilgiyi kazandırmaktır.

Kimler Katılmalı?
• Boyama tekniklerini öğrenmek isteyenler,
• Yetenek sınavlarına hazırlananlar,
• Resim yeteneklerini geliştirmek isteyenler,
• Güzel sanatlar liselerine hazırlananlar,
• Hobi edinmek isteyenler vb.